Фасад

Хуванцар цонхны үйлдвэрлэлд бид өндөр чанартай материалуудыг ашиглан, Бүрэн автомат Турк улсын ``Kaban`` брэндын тоног төхөөрөмж дээр үйлдвэрлэн, суулгалтын мэргэжлийн бага хамт олон угсарч суулгаж үйлчилжилж байна.

Эрчим хүчний хэмнэлттэй дулаан цонхны цогц шийдэл

Одинарное стекло – холодный вариант остекления для веранд, беседок, неотапливаемых балконов.

Одинарное стекло – холодный вариант остекления для веранд, беседок, неотапливаемых балконов.

Одинарное стекло – холодный вариант остекления для веранд, беседок, неотапливаемых балконов.

Нийгмийн даатгалд хамруулах, цалингийн зээл олгох, байшин барих, хашаа авах, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл авах, автомашин авах зэрэгт компаниас тодорхой хэмжээний тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. Нийгэмдээ хандаж олон талт хамтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамгийн сүүлийн жишээг дурдахад Шархадны эмгэг согогтой хүүхдийн эмчилгээний тасгийг тохижуулах ажлыг бусад компаниудтай хамтарч хийж гүйцэтгэлээ.

Тепловой комфорт
Cнижение шума
Дополнительный свет

Технические характеристики

Шолщина наружной стенки 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013)
Количество камер 5
Монтажная глубина 70 мм
Ширина комбинации рама+створка 118 мм
Армирование в раме/створке замкнутое/Г-образное
Толщина стеклопакета 24, 32 и 40 мм
Количество контуров уплотнения 2
Сопротивление теплопередаче до 0,91 м²×°С/Вт
Цвет уплотнителя серый

Нийгмийн даатгалд хамруулах, цалингийн зээл олгох, байшин барих, хашаа авах, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл авах, автомашин авах зэрэгт компаниас тодорхой хэмжээний тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. Нийгэмдээ хандаж олон талт хамтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамгийн сүүлийн жишээг дурдахад Шархадны эмгэг согогтой хүүхдийн эмчилгээний тасгийг тохижуулах ажлыг бусад компаниудтай хамтарч хийж гүйцэтгэлээ.

Тепловой комфорт
Cнижение шума
Дополнительный свет

Технические характеристики

Шолщина наружной стенки 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013)
Количество камер 5
Монтажная глубина 70 мм
Ширина комбинации рама+створка 118 мм
Армирование в раме/створке замкнутое/Г-образное
Толщина стеклопакета 24, 32 и 40 мм
Количество контуров уплотнения 2
Сопротивление теплопередаче до 0,91 м²×°С/Вт
Цвет уплотнителя серый

Нийгмийн даатгалд хамруулах, цалингийн зээл олгох, байшин барих, хашаа авах, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл авах, автомашин авах зэрэгт компаниас тодорхой хэмжээний тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. Нийгэмдээ хандаж олон талт хамтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамгийн сүүлийн жишээг дурдахад Шархадны эмгэг согогтой хүүхдийн эмчилгээний тасгийг тохижуулах ажлыг бусад компаниудтай хамтарч хийж гүйцэтгэлээ.

Тепловой комфорт
Cнижение шума
Дополнительный свет

Технические характеристики

Шолщина наружной стенки 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-2013)
Количество камер 5
Монтажная глубина 70 мм
Ширина комбинации рама+створка 118 мм
Армирование в раме/створке замкнутое/Г-образное
Толщина стеклопакета 24, 32 и 40 мм
Количество контуров уплотнения 2
Сопротивление теплопередаче до 0,91 м²×°С/Вт
Цвет уплотнителя серый